Ik heb een vacature in de zorg 2018-10-28T13:14:04+00:00
vacature
Talentsourcer

Talentsourcer gaat voor de maximale score in ieder wervingstraject, elke keer opnieuw. Onze inzet is erop gericht om uw verwachtingen te overtreffen. Niet alleen qua resultaat, maar in het gehele wervingsproces.

Wij geloven dat je het ijzer moet smeden als ’t heet is. Dat er optimale energie vrijkomt als je je volledig richt op het bereiken van scherp geformuleerde doelen. Met die drive werven we de beste kandidaten voor uw organisatie binnen een termijn van 70 dagen.

Mocht u onverhoopt van mening zijn dat wij toch beter ons best hadden kunnen doen, dan mag u van ons coulance verwachten. Dan bepaalt u in welke mate de eindfactuur voldaan wordt.

EEN ZORG MINDER

De zorgsector is met 1,2 miljoen arbeidskrachten de grootste werkgever van Nederland. In verschillende functiegroepen is er nu al een tekort aan personeel en de verwachting is dat die tekorten verder zullen toenemen. Het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde medewerkers is essentieel voor het borgen van de beschikbaarheid van zorg en het continueren van de kwaliteit.

Een vergrijzende bevolking, de toenemende zorgvraag en vergaande technologische innovaties vragen niet alleen om menskracht, maar ook om gespecialiseerd talent. Met jarenlange ervaring in de zorgsector weet Talentsourcer gericht in te spelen op uw recruitmentvragen. Het talent dat u nodig heeft, vinden wij voor u, ook in een krappe arbeidsmarkt.

Ontwikkeling in breder perspectief

Wij weten wat werkenden in de zorg beweegt, welke factoren van invloed zijn op hun werkgeluk, wat ze nodig hebben om gezond te blijven en wat hen motiveert. In onze recruitment aanpak kijken we niet alleen naar vaardigheden en ervaring, maar bijvoorbeeld ook naar werkstijlen en karaktereigenschappen. Talentsourcer brengt jaarlijks een zorgmanifest uit waarin wij onze visie op de sector formuleren in relatie tot de arbeidsmarkt.

pro-actief en doelgericht-zorg

Recruitment, maar dan slimmer en doelmatiger. Dat is wat Talentsourcer u te bieden heeft. Of u nu nieuwe vaste medewerkers of tijdelijk talent zoekt. Wij vinden schaars talent door onze pro-actieve en doelgerichte aanpak, waarbij we de intrinsieke waarden van mensen centraal stellen en carrièrekansen bieden voor talentvolle en succesvolle professionals. Afhankelijk van uw behoeften streven we naar duurzame verbinding tussen de kandidaat en uw organisatie of leveren we tijdelijke specialistische kennis en ervaring voor uw projecten, zodat u direct resultaat behaalt.

HOE GAAN WE TE WERK?

zorg intake

Intake

Ieder traject start met een uitgebreide 360 graden analyse van de functievereisten, context en omgevingsfactoren door middel van een uitgebreid intake gesprek met de vacaturehouder.

recruitment strategie

Recruitment Strategie

Na de uitgebreide intake stellen we een maatwerk recruitmentplan op, inclusief media-advies, publicatietekst en tijdsplanning. Een helder en weloverwogen vertrekpunt voor werving.

talent sourcing

Talent Sourcing

Na het accorderen van het recruitmentplan start de actieve headhunting van schaars talent door middel van online en offline sourcing.

talent selectie

Talent Selectie

De longlist met geïnteresseerde kandidaten wordt door ons terug gebracht tot een shortlist met behulp van pre-selectie, diepte-interviews en referentie checks.

shortlist introductie

Shortlist Introductie

De geselecteerde shortlist wordt aan u voorgesteld inclusief een uitgebreid interviewverslag en kandidaat profiel, zodat u de finale kandidaat op basis van de juiste input kunt selecteren en contracteren.

talent assessment

Talent Assessment

Middels een Insights Discovery Profiel brengen we de persoonlijke voorkeuren en gedragskenmerken van de kandidaat in kaart. Niet als selectiemiddel, maar ten behoeve van een effectieve onboarding en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan.

talent coaching

Talent Coaching

Na indiensttreding blijven we betrokken om het rendement van samenwerken zo effectief mogelijk te houden voor zowel werknemer als leidinggevende. Dit bereiken we middels periodieke coaching van kandidaat en leidinggevende op basis van NLP en Insights Discovery Assessment gedurende het eerste dienstjaar.

detachering-zorg

Optimale flexibiliteit

Detacheren voorafgaand aan een dienstverband geeft u als werkgever de benodigde flexibiliteit en een langere kennismakingsperiode. In plaats van een werving & selectie fee gaat u een detacheringsovereenkomst aan en kunt u de gedetacheerde professional na 1040 uur kosteloos overnemen.

Klaar om maximaal te presteren

We helpen onze gedetacheerde professionals bij het realiseren van hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doen we met behulp van onze Insights Discovery accreditatie, coaching tools en trainingscurriculum. Dankzij de verworven inzichten en vaardigheden zijn de gedetacheerde professionals in staat om bovengemiddeld presteren.

ALLE TALENTSOURCER BELOFTEN OP EEN RIJ

De unieke eigenschappen van mensen zijn bepalend voor de relatie tussen werkgever en werknemer. Wij verbinden talenten aan hun nieuwe werkomgeving in een proces van wederkerigheid: van mens tot mens.

Zowel bedrijven als kandidaten tonen zich vaak blij verrast: ‘Jullie gaan echt het gesprek aan.’ Wij willen inderdaad veel weten en zijn bovendien NLP gecertificeerd. Een vacature is meer dan een A4-tje en competenties zijn meer dan een afvinklijstje.
Onze Insights Discovery accreditatie stelt ons in staat om voor het nieuwe talent én zijn leidinggevende (of het team) een persoonlijk ontwikkelplan op te stellen. Dit plan vormt de basis voor periodieke coaching en legt tevens de verbinding tussen recruitment en HR.

Talentsourcer gaat voor de maximale score in ieder wervingstraject, elke keer opnieuw. Onze inzet is erop gericht om uw verwachtingen te overtreffen. Niet alleen qua resultaat, maar in het gehele wervingsproces.

Wij geloven dat je het ijzer moet smeden als ’t heet is. Dat er optimale energie vrijkomt als je je volledig richt op het bereiken van scherp geformuleerde doelen. Met die drive werven we de beste kandidaten voor uw organisatie binnen een termijn van 70 dagen.

Mocht u onverhoopt van mening zijn dat wij toch beter ons best hadden kunnen doen, dan mag u van ons coulance verwachten. Dan bepaalt u in welke mate de eindfactuur voldaan wordt.

Op basis van een online vragenlijst stellen wij van elke kandidaat een Persoonlijk Insights Discovery Profiel op. Het profiel geeft naast inzicht in kwaliteiten ook inzicht in ontwikkelingskansen en uitdagingen, waarmee kandidaten hun persoonlijke groei een impuls kunnen geven.

Dankzij NLP zijn we in staat om verdieping aan te brengen in de gesprekken die we voeren met kandidaten en hen te helpen het maximale uit hun potentieel te halen. Bovendien zorgen we er met NLP coaching voor dat de match tussen kandidaat en vacaturehouder zich ook na indiensttreding blijft uitbetalen.

Topgrading is een beproefde methodiek waarmee we het succes van uw werving met een factor 3 kunnen vermenigvuldigen. De Topgrading wervingsmethodiek passen we van A tot Z toe in al onze wervingstrajecten en wordt ook toegepast voor de werving van detacheringskandidaten.

Benieuwd wat wij voor uw vacatures kunnen betekenen?

LEES ONZE REFERENTIES
VRAAG INFORMATIE AAN