INSIGHTS DISCOVERY 2018-10-28T13:58:52+00:00
insights discovery
insights discovery

INSIGHTS DISCOVERY

Het succes van een organisatie valt of staat met het succes van de mensen die er werkzaam zijn. Maar wat maakt de samenwerking tussen medewerkers en teams succesvol?

De wijze waarop mensen met elkaar tot afstemming, communicatie en interactie komen is niet alleen van grote invloed op het uiteindelijke resultaat. Het legt ook een elementaire basis voor het persoonlijke commitment, ontwikkeling en rendement van teamleden. Het gevoel van persoonlijk succes, ofwel werkgeluk, van een medewerker is een voorwaarde voor de schaalbaarheid van succes. Als meer mensen hetzelfde gevoel van succes met elkaar delen, wordt het samen werken en presteren steeds makkelijker en een onderdeel van “de organisatiecultuur”. Werkgeluk is in die zin een doorvertaling van professioneel succes naar een dieper gelegen persoonlijke intrinsieke drijfveer of zingeving. Een belangrijke katalysator voor persoonlijke groei en effectiviteit.

Middels het inzetten van Insights Discovery, coaching en training bieden we medewerkers en teams het benodigde inzicht en hulpmiddelen om hun communicatie en interactie optimaal af te stemmen op elkaar. Zo ontstaat er ruimte voor wederzijdse ontwikkeling.

De kleurentaal van Insights Discovery is gemakkelijk te begrijpen en te onthouden, waardoor duurzaam resultaat wordt bevorderd. Het model onderscheidt vier aspecten van de persoonlijkheid, uitgedrukt in kleurenkwadranten.

Op een goede dag…

Op een slechte dag…

Iedereen heeft en gebruikt in meerdere of mindere mate alle vier de kwadranten. De volgorde en intensiteit waarmee we dit doen, zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl. Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, communiceren en interacteren voor ons het meest natuurlijk is.

Insights Discovery profiel

Insights Discovery is een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel dat inzichten aanreikt over onszelf en anderen. Iedereen heeft alle vier de kleuren in zich; de combinatie van deze vier kleuren maakt ons uniek. De vier kleuren verwijzen naar gedragseigenschappen die we meestal het liefst of gemakkelijkst laten zien.

Hoe werkt het?
Door onze online vragenlijst in te vullen, krijgt de medewerker een persoonlijk Insights Discovery profiel. Met dit uiterst krachtige instrument kunnen we conflicten aanpakken, communicatie verbeteren en teams helpen om elkaars unieke bijdragen meer te waarderen en benutten. Insights Discovery kan worden ingezet bij workshops of individuele coachingstrajecten.

Discovery Full Circle

Discovery Full Circle geeft medewerkers persoonlijke 360°-feedback op een leuke en positieve manier. Het nodigt uit tot directe actie om de interacties en relaties met de omgeving van een medewerker te verbeteren.

Hoe werkt het?
Eerst vult de medewerker de Discovery Online Vragenlijst in. Vervolgens vult een feedbackgroep, die bestaat uit een aantal collega’s, leidinggevenden en/of klanten, een verkorte vragenlijst in, waarin ook ruimte is voor persoonlijke feedback. De feedback kan, indien gewenst, anoniem worden gegeven.

Het positieve en bekrachtigende kader waarbinnen de feedback wordt gegeven, geeft mensen de mogelijkheid om hun kwaliteiten en ontwikkelpunten onder de loep te nemen en te bekijken hoe die hun relaties beïnvloeden. Het brede scala aan feedback nodigt uit om te kijken naar de persoonlijke impact van de medewerker en zet aan tot concrete actieplannen ter ontwikkeling.

Wilt u weten wat Insights Discovery uw organisatie kan opleveren?

VRAAG EEN GESPREK AAN