NEURO-Linguïstisch Programmeren 2018-07-12T22:05:08+00:00
nlp
nlp

NLP (NEURO-LINGUÏSTISCH PROGRAMMEREN)

“Every person’s map of the world is as unique as their thumbprint. There are no two people alike. No two people who understand the same sentence the same way…
So in dealing with people, you try not to fit them to your concept of what they should be.”

Milton Erickson (1901-1980)

Afbeelding

NLP richt zich op het herkennen van de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedragingen en die zo te veranderen dat ze aanwezig potentieel tot bloei kunnen brengen.

NLP wordt gezien als een model voor doelgerichte verandering, waarin de innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens centraal staan. Het is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen.

NLP is niet alleen een krachtig en concreet toepasbaar model voor het verbeteren van communicatie effectiviteit, het helpt ook om meer bewust te worden van de eigen mogelijkheden en persoonlijke verandering te realiseren. NLP geeft inzicht in hoe iemand zelf waarneemt, denkt, voelt en handelt en welke processen zich in de ander afspelen.

Een belangrijk onderdeel van NLP is het modelleren van effectieve vermogens van anderen: ‘modelling of excellence’. Modelleren is de kunst van het vergelijken van iemand die uitstekend is in een gegeven activiteit, met iemand die middelmatig is in dezelfde activiteit. Vanuit de gedachte ‘wat een ander kan, kan ik leren’, ontstaan zo nieuwe perspectieven voor groei en ontwikkeling.

Dankzij NLP zijn we binnen Talentsourcer in staat om verdieping aan te brengen in de gesprekken die we voeren met kandidaten en hen te helpen het maximale uit hun potentieel te halen. Iedereen brengt immers een andere achtergrond, ervaring en motivatie mee, gekleurd door opgedane ervaringen, interpretaties, overtuigingen en patronen. Met behulp van NLP helpen we kandidaten zich bewust te worden van hun mogelijkheden, succesvoller te communiceren en hun doelen te verwezenlijken.

Wilt u weten wat onze NLP inzichten uw organisatie kunnen opleveren?

VRAAG EEN GESPREK AAN