ONZE WAARDEN EERLIJK ZIJN NAAR ELKAAR EN ONZE KLANTEN 2018-07-12T22:11:31+00:00
onze waarden
onze waarden

We zijn eerlijk naar elkaar en onze klanten

We geven onze eerlijke mening, ook als dat betekent dat een opdrachtgever ons advies niet opvolgt en een andere beslissing neemt. Het belang van onze klanten gaat altijd voor ons eigenbelang. Zeker in RPO weegt de cultuurmatch voor ons zwaarder dan alleen de aanwezige competenties van een kandidaat. Mocht een kandidaat van een andere partij bij gelijke competenties dus hoger scoren op cultuurfit, dan zullen we onze kandidaat terugtrekken. Het gaat ons er immers om een duurzame relatie op te bouwen en ook op de lange termijn waarde toe te voegen.

Eerlijkheid laten we ook zien in ons beloningsmodel voor gedetacheerde werknemers. Op de marge die wij verdienen op het afgesproken uurtarief reserveren we een substantieel deel van de marge voor de gedetacheerde werknemer. Bij een positieve beoordeling en afronding van de afgesproken detacheringstermijn keren we deze bonus aan het eind van de detacheringsperiode uit aan de werknemer. We doen dit omdat we eigenaarschap en extra inzet waarderen en dat dus ook willen belonen.

We zijn mensgericht

We maken Insights Discovery beschikbaar voor al onze kandidaten binnen ons werving en selectietraject. Op die manier krijgen ze inzicht in hun persoonlijke voorkeuren, waardoor ze zichzelf kunnen versterken en een eerlijkere kans krijgen om begrepen te worden in sollicitatiegesprekken.

Als we ons voor langere tijd verbinden aan een klant, dan zien we het niet alleen als onze taak om bij te dragen aan winstgevendheid, maar ook om bij te dragen aan de humanisering van de organisatie. Dat doen we door klanten een breder perspectief op ontwikkeling te laten zien, door aandacht te vragen voor werk-privé balans en het creëren van zingeving en werkplezier. De waardering en afstemming die we zelf belangrijk vinden in een gesprek zien we graag terug in de interactie tussen de vacaturehouder en zijn medewerkers.

We maken het verschil doordat we aanvoelen én begrijpen wat mensen karakteriseert, wat hen prikkelt en in beweging brengt. Talentsourcer beheerst de kunst om te fine-tunen en dieper te graven, om te luisteren naar wat niet gezegd wordt. We zien wie iemand is, wat iemand kan en wat iemand nodig heeft. Dat is onze kracht. En dat passen we net zozeer toe op de werkgever als op de kandidaat. Zo brengen we vanuit grondige analyse, inzicht en inlevingsvermogen de perfecte verbinding tot stand.

We staan voor werkgeluk

We kijken veel verder dan alleen naar een CV.  We brengen de complete mens in kaart brengen en die verbinden aan de ontwikkelingsbehoeften van vacaturehouders. Hoe beter we in staat zijn om door betekenisvolle verbindingen werkgeluk te realiseren, des te meer waarde we toevoegen voor onze klanten. Dat is niet alleen een overtuiging, dat werkt ook daadwerkelijk zo in praktijk. De relatie tussen werkgeluk en productiviteit wordt bovendien door onderzoeken ondersteund.

Het i-Opener Institute heeft in samenwerking met Oxford University sociaal en psychologisch kapitaal geconcretiseerd in de relatie tussen productiviteit en werkgeluk: ‘werkgeluk is een houding die je tot actie aanzet om maximaal te presteren en je potentieel te benutten. Bij werkgeluk is er ook sprake van een hoge mate van congruentie tussen zijn, doen en denken.

Medewerkers die werkgeluk ervaren, zijn tot 20% productiever. Bovendien laat het onderzoek de volgende verschillen zien tussen mensen die zichzelf hoog inschatten op werkgeluk en degenen die dat niet doen.

  • Van plan vijf keer langer in hun huidige baan te blijven
  • 50% meer gefocust op hun taken;
  • 70% minder met ziekteverlof;
  • 150% gelukkiger met hun leven;
  • 50% meer gemotiveerd;
  • 50% meer overtuigd van hun eigen mogelijkheden;
  • 40% meer zelfverzekerd

Denkt u dat onze waarden bij uw organisatie passen?

VRAAG EEN GESPREK AAN