INSIGHTS DISCOVERY 2018-07-15T10:32:57+00:00
insights discovery
insights discovery

INSIGHTS DISCOVERY

Het succes van uw organisatie valt of staat met de prestaties van uw mensen. Met Insights Discovery, waarvoor we gelicentieerd zijn, geven we onze kandidaten en opdrachtgevers inzichten en handreikingen om hun gedrag en handelen optimaal af te stemmen op de ander. Dankzij verbeterde communicatieve vaardigheden en relaties ontstaat zo ruimte voor wederzijdse ontwikkeling.

De kleurentaal van Insights Discovery is gemakkelijk te begrijpen en te onthouden, waardoor duurzaam resultaat wordt bevorderd. Het model onderscheidt vier aspecten van de persoonlijkheid, uitgedrukt in kleurenkwadranten.

Op een goede dag…

Op een slechte dag…

Iedereen heeft en gebruikt in meerdere of mindere mate alle vier de kwadranten. De volgorde en intensiteit waarmee we dit doen, zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl. Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is.

Het Insights Discovery Profiel is een betrouwbaar en statistisch gevalideerd instrument, dat toepasbaar is op alle niveaus in uw organisatie. Het is beschikbaar in 25 talen en 35 landen, waardoor u het wereldwijd kan laten inzetten voor de werving van uw kandidaten. Op basis van een online vragenlijst stellen wij een Persoonlijk Insights Discovery Profiel op.

Het uitgangspunt van Insights Discovery

Uitgangspunt is dat organisaties hun doelen beter realiseren door de verschillen tussen mensen te herkennen, te waarderen en te benutten. Hoe meer we in staat zijn op elkaar af te stemmen en verbinding met elkaar te maken, des te effectiever we samenwerken om de ambities van de organisatie te realiseren.

Een impuls voor persoonlijke groei

Het Insights Discovery Profiel geeft naast inzicht in kwaliteiten ook inzicht in ontwikkelingskansen en uitdagingen, waarmee gebruikers hun persoonlijke groei een impuls kunnen geven. In ieder profiel wordt aandacht besteed aan persoonlijke stijl en aanpak, belangrijkste sterke en zwakke punten, waarde voor het team, communicatiestijl, mogelijke blinde vlekken, tegengestelde type en suggesties voor ontwikkeling.

Wilt u weten wat Insights Discovery uw organisatie kan opleveren?

VRAAG EEN GESPREK AAN