RPO 2018-11-10T09:04:09+00:00
Talentsourcer
Talentsourcer

DE TALENTSOURCER RPO FORMULE

Talentsourcer specialiseerd zich in het leveren van RPO diensten binnen de Zorg, Techniek en Industrie. We hebben jarenlange ervaring met Inhouse Recruitment en uitbestedingsvraagstukken. We bieden specifieke expertise op het gebied van de werving van schaarse specialisten en projectgerichte volumewerving in veelal krappe arbeidsmarkten zoals de zorgsector en techniek. Onze succesvolle RPO casussen hiervoor vindt u onder andere bij Stichting Evean, Stichting Eplilepsie Instellingen Nederland, Eastman Chemical, Rockwool en Office Depot.

Eric Streets, HR Directeur EMEA

‘We hebben een boeiende en dynamische werkomgeving waarin we hechten aan de waarden gelijkheid, diversiteit, creativiteit, innovatie en kameraadschap. Voor onze EMEA regio werken nu zo’n 2.000 mensen van de wereldwijd 15.000 medewerkers.’ Lees verder

Gerard Piket, Manager Zorgplaats bij EVEAN

‘Werving van nieuwe medewerkers is in onze sector een bijzondere uitdaging. Waar we enkele jaren geleden mensen moesten laten gaan, is er nu weer een groot tekort ontstaan. Schaarse posities vulden we voorheen ad-hoc in …’

Lees verder 

Ed Wolf, voormalig HR directeur Rockwool

‘Voordat we in contact kwamen met Talentsourcer schakelden we gespecialiseerde W&S bureaus in voor de functies boven de 50K. De rest van de werving en selectie deden we zelf met ons HR team. Daar waren 11 mensen zo’n 30% van hun tijd mee bezig.’

Lees verder

Optimale wervingskracht

Recruitment-capaciteitsvraagstukken hangen vaak samen met de expansie- of reorganisatiebehoeften van een organisatie. Recruitment Process Outsourcing (RPO) is in veel van deze gevallen een effectieve en efficiënt toepasbare oplossing. RPO via Talentsourcer brengt u meer dan het vervullen van openstaande vacatures alleen. We ontzorgen en begeleiden de vacaturehouders, optimaliseren het gehele uitvoeringsproces en dragen het vervolgens weer aan u over. Daarbij maken we aan de voorkant duidelijke afspraken over hoe en wanneer we het geoptimaliseerde recruitmentproces weer aan u overdragen.

Focus op nu en later

Wijziging van focus, verbreding van diensten of markten of het versterken van uw slagkracht vragen om het aantrekken van gekwalificeerd personeel. U gaat op zoek naar talentvolle medewerkers die passen bij uw organisatie en die uw doelen ondersteunen. Talentsourcer weet welke wervingsstrategie het beste aansluit bij uw cultuur en de gewenste prestaties. We zijn proactief in onze werkwijze en werven geschikte talenten in de juiste doelgroepen met lange termijn succes als uitgangspunt. We ontzorgen en coachen uw lijnmanagers over de hele linie. Vanuit een focus op toekomstige behoeften én een focus op noodzakelijke inzet in het hier en nu. We denken niet alleen in termen van vacatures vervullen, maar helpen de vacaturehouder bij het focussen op specifieke expertise of specialisaties die het team op de middellange termijn nodig heeft. Dat vraagt om een open dialoog en praktijkervaring. We monitoren de trends in uw arbeidsmarkt en signaleren wanneer er in bepaalde domeinen iets verandert. Slagvaardig en weloverwogen nemen we de verantwoordelijkheid voor het complete proces van onderliggende systemen en processen van werving tot onboarding.

Eric Streets, HR Directeur EMEA

‘We hebben een boeiende en dynamische werkomgeving waarin we hechten aan de waarden gelijkheid, diversiteit, creativiteit, innovatie en kameraadschap. Voor onze EMEA regio werken nu zo’n 2.000 mensen van de wereldwijd 15.000 medewerkers.’ Lees verder

Gerard Piket, Manager Zorgplaats bij EVEAN

‘Werving van nieuwe medewerkers is in onze sector een bijzondere uitdaging. Waar we enkele jaren geleden mensen moesten laten gaan, is er nu weer een groot tekort ontstaan. Schaarse posities vulden we voorheen ad-hoc in …’

Lees verder 

Ed Wolf, voormalig HR directeur Rockwool

‘Voordat we in contact kwamen met Talentsourcer schakelden we gespecialiseerde W&S bureaus in voor de functies boven de 50K. De rest van de werving en selectie deden we zelf met ons HR team. Daar waren 11 mensen zo’n 30% van hun tijd mee bezig.’

Lees verder

gegarandeerd

We nemen uw recruitment zorgen van A tot Z uit handen, van administratie en arbeidsmarktcommunicatie tot de inrichting en onderhoud van het recruitment systeem. We zorgen voor uitlijning van verantwoordelijkheden en rollen van alle betrokkenen, de vacaturehouders, recruiters en interviewers. We bewaken de gebruikte wervingsmethodieken en meten de effectiviteit daarvan. Dankzij onze Topgrading methodiek heeft u de garantie dat alleen de beste kandidaten aan de start verschijnen. Topgrading biedt robuuste selectiekaders, hulpmiddelen en processtappen, waarmee u de garantie heeft dat kandidaten eenduidig en effectief worden geselecteerd en aansluiten op uw bedrijfscultuur en competenties. Zo optimaliseert Talentsourcer uw wervingsslagkracht en grip op de arbeidsmarkt.

HOE PAKKEN WE RPO AAN?

RPO Quickscan

Quickscan

Ieder RPO project start met een quickscan. Hiermee krijgen we heldere inzichten in de huidige inrichting en resultaten van uw recruitment capaciteit. De quickscan bestaat uit een uitgebreide analyse van de effectiviteit van uw recruitmentstrategie, procesinrichting, feitelijke prestaties, ingezette middelen en arbeidsmarktcommunicatie.

Optimalisatie

Optimalisatie

Op basis van deze gedetailleerde analyse, beschrijven we de huidige en gewenste situatie, inclusief gap analyse en business case. Aanvullend hierop stellen we een uitvoerig projectplan op, zodat er duidelijke afspraken over de kaders, kosten en uitkomsten gemaakt kunnen worden. Hiermee zijn we in staat om onze bijdrage aan uw organisatie stuurbaar, meetbaar en communiceerbaar te maken.

Implementatie

Implementatie

Dankzij onze praktijkervaring, projectmethodiek (Lean Six Sigma) en expertise kunnen we de benoemde verbeterpunten effectief implementeren en borgen. We betrekken de interne stakeholders bij de implementatie en zorgen samen met het verantwoordelijke management voor draagvlak. Hiermee zijn we in staat om op het juiste moment de juiste stappen te zetten op basis van feiten en bewezen methodieken.

RPO Executie

Executie

In deze fase nemen we de verantwoordelijkheid voor het uitvoeringsproces, de middelen en de strategie. Zodra het eigenaarschap over het werkproces is overgedragen naar Talentsourcer nemen we de verantwoordelijkheid voor het resultaat en zorgen we voor een transparante voortgangsrapportage.

RPO Retransitie

Retransitie

Wij vinden dat Recruitment Process Outsourcing altijd een tijdelijk en gekaderd karakter moet hebben. Zodra we het gewenste resultaat en niveau van recruitment hebben bereikt, wordt het gestandaardiseerde proces overdraagbaar gemaakt, zodat u zelfstandig verder kunt. De interne proceseigenaar krijgt het gewenste en geïmplementeerde scenario weer terug in beheer en blijft werken aan continu verbeteren. We maken bij aanvang van het RPO project afspraken over wanneer en hoe de overdracht plaatsvindt. We bepalen wie de proceseigenaar is bij de opdrachtgever en zorgen ervoor dat deze het juiste commitment heeft en dat ook kan borgen.

Wilt u zelf ervaren hoe effectief wij zijn op het gebied van RPO?

LEES ONZE REFERENTIES
VRAAG INFORMATIE AAN