TOPGRADING 2018-07-12T22:00:32+00:00
Topgrading
Topgrading

TOPGRADING WERVINGSMETHODE

Topgrading is een methode voor het identificeren van voorkeurskandidaten voor  hoogwaardige functies. Het is een intensieve en zorgvuldige wervings-, selectie- en onboardings-methodiek, gericht op het aantrekken van zogenoemde A-spelers en het uitsluiten van mismatches.

In de methodologie ondergaan potentiële werknemers een proces van 12 stappen met uitgebreide interviews, het creëren van gedetailleerde scorecards voor competenties, onderzoek naar werkhistorie, onboarding en coaching. De interviews en analyses maken het mogelijk om onderscheid te maken tussen sollicitanten op de as van cultuurmatch en prestaties.

Talentsourcer topgrading wervingsmethode diap

A-spelers zijn medewerkers die in de cultuur passen én productief zijn. Dit zijn de kandidaten waarin u het meest wil investeren.
B-spelers zijn medewerkers die wel in de cultuur passen, maar nog niet productief genoeg zijn. B-spelers kunnen worden gecoacht om zich te ontwikkelen tot A-spelers.
C-spelers zijn medewerkers die niet in de cultuur passen, maar wel productief zijn. Deze kandidaten zijn vaak beperkt te coachen.
D-spelers passen niet in de cultuur én zijn niet productief. Dit zijn de kandidaten van wie u liefst zo snel mogelijk afscheid neemt.

DE TWAALF STAPPEN VAN TOPGRADING

 1. Huidige wervingssucces meetbaar maken
 2. Creëer een vacature scorecard met 50 kritische competenties
 3. Werven in persoonlijke netwerken
 4. Kandidaten screenen met behulp van Topgrading Carrière Historie Formulier.
 5. Telefonische screening
 6. Competentie interviews
 7. Topgrading (tandem) interview
 8. Feedback en coaching van interviewers
 9. Kandidaatprofiel waarin de kerncompetenties en het leervermogen van de kandidaat wordt beschreven
 10. Gedetailleerde referentiegesprekken
 11. Coaching van de kandidaat na indiensttreding
 12. Jaarlijkse evaluatie van het wervingssucces

WAT LEVERT TOPGRADING OP?

Het Topgrading wervingproces verhoogt de kans op het succesvol aannemen van A-spelers aanzienlijk. Het percentage geworven A-spelers kan hiermee oplopen van 25% naar 90%. Het aantal verkeerde wervingen wordt teruggebracht tot bijna 0%. Met als resultaat: enorme kostenbesparingen, doelmatig aantrekken van toptalent en meer slagkracht in het verwezenlijken van uw bedrijfsdoelstellingen.

Voor een gefundeerde onderbouwing van de effectiviteit van Topgrading verwijzen we naar het onderzoeksrapport van de Georgia State University.

Wilt u weten wat topgrading uw organisatie kan opleveren?

VRAAG EEN GESPREK AAN